Carnegie Porter i vår monter

Carnegie Porter är Sveriges äldsta, idag levande, varumärke. 1817 startade porterproduktionen vid det Lorentska bryggeriet i just Göteborg. 1836 togs driften över av David Carnegie.

Om en liten stund ska allas vår Edward Blom prata om 1700-talets mat och sedan bjuder vi och Carlsberg  på Carnegie Porter i vår monter.