Långbans Gruv-och Kulturby årets industriminne 2017

Långbans Gruv-och Kulturby utses till Årets Industriminne 2017 av Svenska Industriminnesföreningen tack vare ”ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”.

Långban i Filipstadskommun, Värmlands län, är en av världens mineralrikaste platser. Redan på 1500-talet började man bryta järnmalm på platsen för att fortsätta fram till 1970-talet.  I Långbands disponentgård föddes även uppfinnaren John Ericsson 1803.

I dag är det en välbevarad bergsbruksmiljö med både gruvor och hytta som minner om det värmländska bergsbrukets rika historia. Det är även ett viktigt besöksmål där man kan kan ta del av bland annat mineralutställningar och historiska visningar.

Utmärkelsen Årets Industriminne får Långban bland annat för sitt arbete med projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande”: Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser” har Värmlands museum och Filipstads kommun, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utvecklat platsen som en resurs för integration av nyanlända.

Projektet har skapat nya anställningsmöjligheter för de medverkande och samtidigt bidragit till underhåll, långsiktigt bevarande och fortsatt utveckling av Långban som kulturhistoriskt besöksmål.

Dela med dig av dina tankar