Livsmedelshistoriskt seminarium: 2. Konsumentupplysning

14 juni är det dags för det andra av fyra seminarier kring den svenska livsmedelsbranschens historia. Seminariet handlar om Konsumentupplysning.

// Läs mer om seminarieserien här // 

Vad vet vi kunder om maten vi stoppar i oss? Hur har vi fått reda på det, idag och historiskt? Centrum för Näringslivshistoria anordnar seminariet i samarbete med Hakon Swenson Stiftelsen under ICAs jubileumsår 2017. Vi diskuterar ämnet ur olika perspektiv med:

Sophie Elsässer fil dr i mediehistoria med avhandlingen ”Att skapa en konsument”

Ella Nilsson, matambassadör och tidigare tv-kock

Lisbeth Kohls, tidigare konsument- och miljöansvarig på ICA

Eva Ersson Åbom, företagshistorisk konsult på Centrum för Näringslivshistoria.

Moderator var Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar