7 nov: Revolution!

Välkommen till ett seminarium där vi uppmärksammar händelserna i Petrograd (S:t Petersburg) för hundra år sedan!

Den 7 november 1917 fullbordades den bolsjevikiska statskupp som ledde till 73 år av kommunistiskt diktaturstyre fram till Sovjetunionens sönderfall 1991. Detta drabbade även svenskar i Ryssland och i Sverige på ett både ekonomiskt och personligt plan. I det påföljande inbördeskriget blev situationen ohållbar och många företagare tvingades lämna Sovjetunionen.

Vad var det som hände? Och vad blev konsekvenserna? Några av våra främsta rysslandskännare kommer att ge oss nya kunskaper. Genom företrädare för familjerna Nobel och Bolin, som hade en central roll bland svenskarna i Petrograd, får vi veta mer om händelserna även på ett personligt plan.

Seminariet leds av Ulrika Knutson och inleds med att vi låter källmaterialen från olika arkiv komma till tals genom vår arkivarie Vadim Azbel.

Tid: 7 november kl. 15.00 – 18.00

Var: Kungliga Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, Slottsbacken 6.

Anmäl dig härProgram:

Inledning

Välkommen! Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria.

Källmaterialen: Vadim Azbel, fil kand och projektsamordnare Centrum för Näringslivshistoria.

Ulrika Knutson, journalist och författare.

Vad hände och konsekvenserna

Bengt Jangfeldt, docent, författare och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Martin Kragh, docent vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet.

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Familjernas vittnesbörd

Christian Bolin, vd för juvelerarhuset W A Bolin.

Thomas Tydén, professor och f d ordförande för Nobels släktförening.

Avslutande diskussion

Efter seminariet bjuds det på mingel med ryska tilltugg i tjusiga lokaler.

 

Dela med dig av dina tankar