Bodil Hasselgren

Fil.mag ABM, skribent och redaktör BizStories.

Master i musei – och kulturarvsvetenskap. Skribent och redaktör för BizStories. Researcher.

bodil.hasselgren@naringslivshistoria.se