Bodil Hasselgren

Fil.mag ABM, skribent och redaktör BizStories.

Master i musei- och kulturarvsvetenskap. Skribent och redaktör för BizStories. Researcher.

08-634 99 05 bodil.hasselgren@naringslivshistoria.se