Margarita Feldman

Margarita Feldman

Arkivarie och redaktör digitala medier, fil. mag.

Margarita (Rita) Feldman är arkivarie, bildredaktör och sociala medier-ansvarig på Centrum för Näringslivshistoria sedan 2009. Hon brinner för och bloggar om kvinnligt entreprenörskap, näringslivshistoria, tidskriften Företagshistoria och arkiv.

08-634 99 06 margarita.feldman@naringslivshistoria.se