Margarita Feldman

Margarita Feldman

Ansvarig för marknadskommunikation, fil. mag.

Margarita (Rita) Feldman är ansvarig för marknadskommunikation på Centrum för Näringslivshistoria.

08-634 99 06 margarita.feldman@naringslivshistoria.se