Syftet med Sällskapet Näringslivshistoriens Vänförening är att medlemmarna ska få tillfälle att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och unika föremål, ta del av och utbyta tankar om historiska företagarprofiler och även träffa näringslivsprofiler av idag. Och inte minst, under trevliga former träffa andra med samma intresse för företagshistoria.

Medlemmar i vänföreningen får samma förmåner som de företag och organisationer som är medlemmar i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria:

  • Inbjudningar till våra evenemang och seminarier.
  • En årsprenumeration på tidskriften Företagshistoria (värd 249 kr)
  • Vårt digitala nyhetsbrev
  • Medlemspriser på böcker

Medlemskapet kostar 280 kr/år och betalas in på bankgiro 517-0451. Glöm inte att ange namn och e-postadress vid betalningen.

Vill du veta mer?

Kerstin Stigmark, föreningsseketerare, kerstin.stigmark@gmail.com

 .

Vänföreningens styrelse

  • Lennart Francke, Senior Advisor på Swedbank och ledamot i Centrum för Näringslivshistorias styrelse
  • Martin Joanson, Facility Manager på SEB
  • Kerstin Stigmark, tidigare forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond
  • Karin Jansson Myhrredaktör på Centrum för Näringslivshistoria
  • Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria
  • Elizabeth Gawelin, ekonomichef på Centrum för Näringslivshistoria