Anders Sjöman, kommunikationschef Centrum för Näringslivshistoria