Ett företags egna historia är en berättelse som stärker företagets varumärke och organisation. ”History marketing” kallar vi det för när organisationer använder energin i en sann historia. Väl berättad ger den kraft till både marknadsföring och medarbetare.

Alla företag har en historia. En berättelse som är unik för verksamheten. Den finns i foton, mötesprotokoll, affärsavtal, personaltidningar, reklamprodukter och ritningar. Den kan vara ett, tio eller 100 år gammal. Oavsett ålder är den värd att berättas för att bygga förtroende och skapa affärer, det vi kallar history marketing.

Med ett välordnat historiskt arkiv har du närmast oändliga möjligheter att lyfta dina berättelser. Men även om ditt historiska material är utspritt och osorterat kan vi hjälpa. Våra arkivarier och redaktörer är proffs på att göra research, tolka ditt historiska material, sätta det i ett sammanhang och lyfta fram det som bygger en god historia, fångar intresse och väcker nyfikenhet. Vi jobbar med bekräftat berättande, att berätta intressant företagshistoria utifrån ett autentiskt källmaterial.

Fånga din historia i en historieworkshop

All history marketing utgår från ditt företags mål och vad du vill uppnå med det historiska berättandet. Är det allmänt jubileumsdags? Vill du bekräfta er spets­kompe­tens med historiska exempel? Stärka reklamkampanjerna i nästa kvartal med nos­tal­gi? Eller förklara er satsning framåt med var ni kommer ifrån? Oavsett vilka kommuni­ka­tions- eller varumärkesmålen är hjälper vi dig att identifiera historiska berättelser som förstärker bilden. Vi startar ofta med ett arbetsmöte där vi till­sam­mans sätter ramar och synopsis. Det kan leda till att vi väljer att bara göra nedslag i enskilda historiska händelser. Eller så väljer vi att prata om teman, som varumärken, människor, produkter eller platser. Oavsett väg hjälper vi på Centrum för Närings­livs­historia dig berätta en företagshistoria som är både intressant, relevant och sann

På sistone har vi gjort detta för t ex ICA, Alecta och Svenska Bostäder.

Många sätt att berätta en historia

När vi identifierat dina berättelser kan vi paketera dem på många sätt:

På webben

Webben har en självklar roll i history marketing. En plats dit kunder, medarbetare, media och partners söker sig för att hitta information om ditt företag. Ett nav för sociala medier och content marketing.

Läs mer om historiska webbplatser

I bild och film

Ett fotografi eller ett filmklipp är ovärderligt i engagerande berättelser om företagets utveckling. Använd ditt företags bildminnen i varumärkesstödjande historieberättelser som griper tag i mottagarna.

Läs mer om bild och filmberättelser

I böcker och trycksaker

Idag, när ett helt digitalt bibliotek ryms i fickan uppskattas ofta en fysisk bok eller trycksak som något lite extra. Den går att ta på, läsa och bläddra i med eftertanke. Värd att spara i bokhyllan eller biblioteket

Läs mer om böcker och trycksaker

I sociala medier

Idag är de sociala medierna en självklar kanal för att dela kunskaper och inspiration som en del av företagets content marketing. Och vad bättre content för att starta diskussioner på nätet än er egen historia.

Läs mer om att berätta i sociala medier

På events

Mässor, utställningar och olika typer av events erbjuder fantastiska möjligheter till möten och dialog. Ta tillfället att ge en levande presentation av företagets historia som väcker nyfikenhet och intresse.

Läs mer om events och utställningar

Med ett släktträd

Många företag och branscher har en historia av fusioner, försäljningar och uppköp. Snårigt och spännande på samma gång. Presentera det som ett företagssläktträd så både inspirerar och förklarar du.

Läs mer om att skapa företags släktträd

Våra redaktörer lyfter fram det unika i just ditt företags hsitoria.

Våra redaktörer lyfter fram det unika i just ditt företags hsitoria.

Ericsson berättar sin historia i montrar i entrén till huvudkontoret.

Ericsson berättar sin historia i montrar i entrén till huvudkontoret.

ICA byggde upp en gammal handelsbod med material från sitt arkiv.

ICA byggde upp en gammal handelsbod med material från sitt arkiv.

LKAB tog fram

LKAB tog fram "Boken om LKAB" för sitt 125 års-jubileum

"Det lilla extra - Historien om Atteviks", 60-sidig bok med mjuk rygg, utgiven 2015 för familjeföretagets 70-årsjubileum.

ICAs historiska webbplats, http://ica-historien.se/

ICAs historiska webbplats, http://ica-historien.se/

Systembolagets historiska webbplats, www.systembolagethistoria.se

Systembolagets historiska webbplats, www.systembolagethistoria.se

Vattenfalls historiska webbsidor: http://historia.vattenfall.se/

Vattenfalls historiska webbsidor: http://historia.vattenfall.se/

Släktträd för Trygg-Hansa (2001)

Släktträd för Trygg-Hansa (2001)

Släktträd för Skandia (2003)

Släktträd för Skandia (2003)