Sedan 1974 har vi hjälpt företag att ha kontroll över sitt historiska material. Över 70 000 hyllmeter material tar vi hand om idag. Vi vårdar ditt källmaterial så du lätt kan skapa affärsnytta av din historia.

Alla företag, oavsett om det är ett eller etthundra år, har en unik historia, som ingen kan kopiera. Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig koppla greppet om just ditt företags historia med ett strukturerat företagshistoriskt arkiv. Våra professionella arkivarier hjälper dig samla in allt från trycksaker, protokoll, årsberättelser, reklam, designskisser, och personaltidningar till fotografier, film, porträtt, ljudupptagningar, tidigare webbsidor och fysiska föremål. Vi inventerar, gallrar, ordnar och förtecknar materialet och bygger upp ett lättillgängligt historiskt arkiv som enkelt kan fyllas på.

För när materialet är lättåtkomligt blir det användbart. Oavsett om du sen har kvar arkivet hos dig själv eller låter oss ta hand om det, så är det en unik resurs för företagets interna och externa varumärkesarbete. Ordning och reda i de historiska arkiven är också ofta en förutsättning för att kunna uppfylla sina juridiska och affärsmässiga åtaganden gentemot omvärlden.

Eftersom historia skapas hela tiden hjälper vi dig även att sätta bevarandeplaner, djupintervjua dagens medarbetare och att regelbundet arkivera allt ditt webbmaterial.

Du äger arkivet, vi sköter servicen

Väljer du att lägga ditt företagsarkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria är ditt material tryggt bevarat för framtiden i våra rymliga, klimatsäkra lokaler i Bromma. Vi har över 40 års erfarenhet av kostnadseffektiv arkivhantering av över 7 000 företagsarkiv. Våra lokaler uppfyller Riksarkivets högt ställda krav på klimat och säkerhet för känslig information.

Ditt företag behåller självklart full äganderätt till materialet. Det är ditt arkiv, vi sköter bara om det. Genom vår service desk Bild och Fakta-sök får du tillgång till arkivet när som helst under kontorstid. Vi garanterar full sekretess så att inga obehöriga får tillgång till ditt företagsarkiv. Bara när du säger okej så öppnar vi arkivet för forskare, författare, media och andra intresserade. Du slipper den dagliga hanteringen av frågor från externa intressenter samtidigt som du kan vara säker på att de får tillgång till en korrekt bild av företagets historia.

Bonnierförlagen, ICA, Ericsson, Hennes & Mauritz, Electrolux, Handelsbanken, OK, Atlas Copco, Apoteket, Marabou, Norstedts och hundratals andra svenska företag har redan sina arkiv hos oss. Brandkontoret från 1746 är ett av våra äldsta fortfarande aktiva medlemsföretag. Här är fullständiga kund- och medlemslistan.

Många sätt att bevara historien

Det finns många sätt vi kan hjälpa dig att bevara din historia.

Inventera och värdera

När vi hjälper företag att skapa ett historiskt arkiv startar processen oftast med inventering av arkivutrymmen och lokaler där företaget förvarar sitt historiska material. Vi värderar även vad som är värt att sparas och vad som kan slängas.

Läs mer om att inventera och värderas ditt historiska material

Förvara arkivet hos oss...

I våra rymliga, klimatsäkra lokaler i Bromma förvarar vi över 7 000 företagsarkiv med tillsammans över 7 mil material. Vi har över 40 års erfarenhet av kostnadseffektiv arkivhantering. Vi tar gärna hand om ditt företagsarkiv åt dig också.

Läs mer om att ha hela ditt företagsarkiv hos oss

...och bevara digitalt!

Fysiska föremål skyddas bättre om man arbetar med digitala kopior av dom. Mycket material idag föds dessutom digitalt direkt. Oavsett så är en stor del av din företagshistoria digital. Vi hjälper dig spara digitalt, så du får bättre överblick och lättare kan hitta de där guldkornen som du behöver för din kommunikation idag

Läs mer om digital arkivering

Gör en bevarandeplan

Vi hjälper företag att bygga upp en hållbar arkivhantering över tid. Nyckeln är att utforma riktlinjer som fastställer vad som fortlöpande ska sparas och i vilka former. Vi arbetar på plats hos dig med att sätta bevarandeplaner och säkerställa en löpande dokumenthantering.

Läs mer om att ta fram en bevarandeplan för ditt företag

Spara din webb

Allt mer material föds digitalt. Personaltidningarna har blivit intranät. Produktkatalogen en sajt. Marknadsföringen är helt digital. Men även det digitala är ditt företags historia, som kan hjälpa dig i framtiden att fatta bättre affärsbeslut. Se till att även bevara dina webbar.

Läs mer om att regelbundet spara allt ditt webbmaterial

Djupintervjua ofta

Ofta finns de största historiska guldkornen och den mest engagerande berättelsen i personliga erfarenheter och minnen. Komplettera ditt historiska arkivmaterial genom djupintervjuer med dina egna medarbetare, både nuvarande och tidigare.

Läs mer om att djupintervjua medarbetare

Arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria

Arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria

Den klassiska kobra-telefonen. Från Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Den klassiska kobra-telefonen. Från Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Flaskor från Absoluts arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Flaskor från Absoluts arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Taxameter från 1902. Ur Taxi Stockholms arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Taxameter från 1902. Ur Taxi Stockholms arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklambild ur Mah-Jongs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklambild ur Mah-Jongs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklamaffisch för Pommac. Ur arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Reklamaffisch för Pommac. Ur arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Digitalisering av gamla arkivhandlingar. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Digitalisering av gamla arkivhandlingar. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Reklamprodukt för Cafe Au Lait-kampanjen på 1980-talet, som skulle få svenskarna att dricka mer mjölk i kaffet.  Från Svensk Mjölks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklamprodukt för Cafe Au Lait-kampanjen på 1980-talet, som skulle få svenskarna att dricka mer mjölk i kaffet. Från Svensk Mjölks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklamaffisch för Tomteskur. Ur arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Reklamaffisch för Tomteskur. Ur arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Produkter från Barnängen. Ur Barnängens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Produkter från Barnängen. Ur Barnängens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kassabok från förr. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Kassabok från förr. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Fotofynd från förr.  (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Fotofynd från förr. (Foto: Johan Strindberg, johanstrindberg.se)

Krona buren av revykungen Karl Gerhard på hans 70-årsdag. Från Berns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Krona buren av revykungen Karl Gerhard på hans 70-årsdag. Från Berns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.