I våra rymliga, klimatsäkra lokaler i Bromma förvarar vi över 7 000 företagsarkiv med sammantaget över 7 mil material. Vi har över 40 års erfarenhet av kostnadseffektiv arkivhantering. Vi tar gärna hand om ditt företagsarkiv åt dig också.

När våra erfarna arkivarier hjälpt dig inventera och gallra flyttas ditt historiskt värdefulla material över till våra arkivlokaler i Bromma. De uppfyller de högt ställda krav på klimat och säkerhet som fastställts av Riksarkivet, den statliga arkivmyndigheten, och följs av alla seriösa arkiv. Specifikt för historiska bilder och filmer är att de förvaras vid 12 grader Celcius i särskilda klimatarkiv.

Hos oss ordnas och förtecknas dokumenten, bilderna, filmerna och föremålen enligt vedertagna arkivvetenskapliga metoder och de görs lätt tillgängliga för återsökningar.

I våra arkiveringstjänster ingår:

 • Inventering på plats hos företaget inklusive värdering/urval av material för fortsatt hantering
 • Bearbetning av material: ordna och upprätta förteckning
 • Gallringsutredning och gallring
 • Leverans av material till våra lokaler
 • Löpande inleveranser
 • Förvaring i godkända lokaler
 • Återsökningar
 • Forskarservice

Kostnaderna för ditt arkiv blir:

 • En-gångs-arbetet med att inventera, gallra, ordna och förteckna (utförs mot offert).
 • Årlig ersättning för fortsatt förvaring av det historiska arkivet (beräknas efter antal hyllmeter och år)
 • Serviceavtal (kostnad per år) för löpande service, återsökningar och förfrågningar.  Behöver man en utökad servicenivå tecknas ett serviceabonnemang.
 • Medlemsavgift:  Arkivkunder blir även medlemmar i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria, enligt gällande tariff och förmåner.