150 år av näringsfrihet. Del 3 av 4.

150 år av näringsfrihet. Del 3 av 4.

I dag är det inget speciellt med telefonen eller mobilen, men för hundra år sedan var den en del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson, som snabbt kom att internationaliseras. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström.

Ericsson var ett av de svenska företag som inom loppet av ett par år vid 1800-talets slut tog långa kliv upp på förädlingsstegen, samtidigt som de expanderade och blev verksamma på en fri global marknad.

Se de andra delarna i serien:

  • 150 år av näringsfrihet, del 1: Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till.
  • 150 år av näringsfrihet, del 2Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye, Lena Andersson-Skogh och Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter
  • 150 år av näringsfrihet, del 4Näringsfrihet var också en förutsättning för den borgerliga kultur som klev fram under slutet av 1800-talet. Alexander Husebye berättar mer tillsammans med Ulrika Knutsson och Lena Johannesson

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Programmet har tidigare visats i Axess TV.

Dela med dig av dina tankar