Datahallen i Thulehuset. Sveavägen 44 ca 1960-1962. Fotograf Rolf Hintze. Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Historia skapas på nätet

Historien blir allt viktigare i vår samtid. Med internets framfart har det dessutom blivit lättare än någonsin att dela med sig av både texter och åsikter. I ett nytt forskningsprojekt vill historikern Robin Ekelund undersöka vilken slags historisk kunskap som produceras på digitala forum av en historieintresserad allmänhet.

Internet har idag blivit en viktig mötesplats för historieintresserade. Där finns möjlighet att dela med sig av information och erfarenheter och digitala gemenskaper och subkulturer utvecklas efter hand. I ett nytt forskningsprojekt planerar historikern Robin Ekelund vid Malmö universitet att studera vad för slags historisk kunskap som produceras och diskuteras på dessa digitala forum.

Ambitionen är att få tillträde till och undersöka ett tiotal Facebookgrupper där historieintresserad allmänhet diskuterar alltifrån lokalhistoria och historiska personer till mer vidgade perspektiv som Europas historia. Ekelund hoppas komma åt hur historia etableras på forumen och om deltagarna själva reglerar vad som ska få utrymme för diskussion och inte. Kanske finns det någon som har tolkningsföreträde i resonemangen och på vilket sätt styr man varandras historiska intresse och bruk? Ekelund beskriver det som ett relativt outforskat område och förhoppningen är att kunna fastställa vad för slags historisk kunskap som produceras när diskussionen dessutom pågår helt skild från den akademiska världen. Resultatet av forskningen beräknas presenteras 2020.

Centrum för Näringslivshistoria Facebook berättas och diskuteras näringslivets historia. Kanske kan diskussioner där utgöra intressant forskningsmaterial?

Dela med dig av dina tankar