Livsmedelshistoriskt seminarium: 3. Marknads­föringen (film)

12 september i år höll vi det tredje i vår serie av livsmedelshistoriska seminarier. Temat den här gången var ”marknadsföring under 100 år” – och här kan du se hela seminariet.

Hur har marknadsföringens former och metoder förändrats inom livsmedelsbranschen under 100 år? Vilka viktiga trender har det funnits? Vilka inspiratörer har tagit plats? Och vilka effekter har vi kunnat se? Det var frågor som avhandlades på det tredje av fyra seminarier kring den svenska livsmedelsbranschens historia som vi anordnar under 2017 med anledning av ICAs 100-årsjubileum.

Läs mer om seminarieserien här

Talare på seminariet, som hölls 12 sep 2017 på Handelshögskolan i Stockholm, var:

Roland Fahlin, tidigare vd för ICA AB och ICA-förbundet.

Eva Ersson Åbom, företagshistorisk konsult på Centrum för Näringslivshistoria

Jens Nordfält, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm

Ulf Spendrup, vvd, Spendrups Bryggerier

Moderator var Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Missa inte: 14 november håller vi det sista seminariet i serien.
Då handlar det om hållbarhet! 

Dela med dig av dina tankar