Svensk skattehistoria

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.

Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria i samverkan med Näringslivets Skattedelegation, vilken samlar en rad näringslivsorganisationers engagemang i skattefrågor. Det är en verksamhet som sällan givit stora rubriker, i stället har skatteexpertis deltagit i en långsiktig och ofta konstruktiv dialog med politiker och myndigheter.

I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur  internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning

Skribenter är Eva-Lena Ahlqvist, tidigare chef för Dagens Industris ledarredaktion, docent Krister Andersson, tidigare Näringslivets skattesakkunnige, professor Hans De Geer, Per Dahl, tidigare politisk chefredaktör för Barometern-OT, Johan Fall, Näringslivets skattesakkunnige, skattekonsulten Annika Fritsch, professor Anders Hultqvist, skattejuristen Jan Kleerup, docent Jérôme Monsenego, skattejuristerna Kerstin Nyquist och Gunnar Rabe, fil dr Mikael Stenkula, redaktör Amanda Wollstad, och kommunikationsrådgivaren Anders Ydstedt.

Omslaget till boken ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.

För drygt tio år sedan infördes krav på personalliggare för restauranger och frisörer. Sedan dess har flera andra branscher inkluderats.

Projektgrupp på Centrum för Näringslivshistoria:

Boken har tagits fram på uppdrag av NSD, Näringslivets skattedelegation och ges ut på Förlaget Näringslivshistoria den 23 november 2018. Vi önskar en angenäm läsning!

Bokens baksida, illustration Hans von Corswant

 

 

 

 

Dela med dig av dina tankar