Malin Alfredsson, ordförande i Centrum för Näringslivshistorias styrelse

Malin Alfredsson

Vd för Cellwoodgruppen. Styrelseordförande för Centrum för Näringslivshistoria.
malin.alfredsson@bruzabruk.se