Bodil Hasselgren

Skribent, redaktör och researcher, Fil.mag.

Master i musei- och kulturarvsvetenskap från institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Skribent, redaktör och researcher på Centrum för Näringslivshistoria sedan 2015.

08-634 99 05 bodil.hasselgren@naringslivshistoria.se