Våra stadgar

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemsföretag är våra ägare. Vårt uppdrag – att bevara och berätta näringslivets historia – kommer från första paragrafen i våra stadgar.

Läs våra stadgar

Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från de tjänster som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. För att kunna erbjuda dessa kommersiella tjänster driver vi ett servicebolag, Centrum för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella föreningen. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

Vi är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation. Vi är politiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund. Här finns alla vi som jobbar på Centrum för Näringslivshistoria.

Vår styrelse

Centrum för Näringslivshistorias styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma, som normalt hålls i maj och där alla medlemmar i föreningen är röstberättigade. Styrelsen skall representera såväl medlemsföretag som forskning och näringslivsorganisationer.

Ordförande

 

Malin Alfredsson, ordförande i Centrum för Näringslivshistorias styrelse
Malin Alfredsson Vd för Cellwoodgruppen. Styrelseordförande för Centrum för Näringslivshistoria.
malin.alfredsson@bruzabruk.se

Ledamöter

   • Lena Andersson-Skog, professor ekonomisk historia, Umeå Universitet
   • Martin von Arronet, SVP Corporate Communications, Electrolux
   • Eva Burén, informationschef, ICA-handlarnas förbund
   • Anders Edholm, Svenskt Näringsliv
   • Lennart Francke, Senior Advisor, Swedbank
   • Sven Ljungberg, egenföretagare
   • Elisabeth Lundberg, egenföretagare
   • Christine Rydberg, chef ekonomi och administration, Stockholms Handelskammare
   • Cecilia Stegö Chilò, egenföretagare och styrelsearbetare
   • Anders Thelin, föreningsjurist, Svensk Handel
   • Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
   • Johan T Sterndal, VD Hantverkarna

Revisor

 • Pierre Fogelberg, auktoriserad revisor, PWC