Vi på Centrum för Näringslivshistoria får ofta höra att vi sitter på en kunskapsskatt. Våra företagsarkiv är en rik pedagogisk resurs för lärare och elever som vill förstå hur näringslivet påverkat samhällets utveckling eller för den som vill arbeta med källkritik med utgångspunkt i verkliga källor.

Besök Företagskällan

För gymnasiet och grundskolans senare år har vi byggt Företagskällan, en webbportal med gratis skolmaterial om svensk näringslivshistoria och entreprenörer genom tiderna, från 1800-talets snilleindustri fram till dagens startups.

Skolbesök

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett arkiv fungerar och få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar, entreprenörskap, historia och samhällskunskap. Vi väntar ivrigt på fler klasser!

Vill du veta mer, hör av dig till: skola@naringslivshistoria.se