Förlaget Näringslivshistoria

Förlaget Näringslivshistoria ger ut böcker som berättar företagens och näringslivets historia. Våra bokprojekt utgår från källmaterial i företagens egna arkiv, som ofta sköts av Centrum för Näringslivshistoria, förlagets ägare. Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv och dokumenterar företagens historia på uppdrag av företagsledningar och ägare.  Läs mer om vårt förlag här.