ICA SBA 17

ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en konferens för företags­historiker och företags­­arkivari­er. 2017 hölls konferensen i Stockholm och Centrum för Näringslivshistoria var värd.

 

Konferensens hela program med alla filmade presentationer, går även att se här.