ICA SBA

ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en internationell konferens för företagshistoriker och företagsarkivarier från hela världen.

2015 hölls konferensen i Milano; och 2016 i Atlanta hos Coca-Cola. 2017 hölls konferensen i Stockholm och anordnades av Centrum för Näringslivshistoria. Hela det konferensprogrammet, med alla filmade presentationer, går även att se här.