Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Vi är en ideell förening med företag som medlemmar. Vi tar hand om deras företagsarkiv och hjälper dem använda sin historia som hävstång för framtida utveckling. Dessutom lyfter vi företagandets betydelse för Sveriges tillväxt.

Alla företag har en historia. En berättelse som är unik för verksamheten. Den är bevarad i foton, mötesprotokoll, marknadsföringsmaterial, affärsavtal och personaltidningar. Den kan vara ett, tio eller 100 år gammal. Oavsett ålder är den värd att berättas för att bygga förtroende och skapa nya affärer, det vi kallar för history marketing.

Att arbeta aktivt med att bevara och berätta företagets historia är att investera i varumärket och i företagskulturen. På Centrum för Näringslivshistoria jobbar vi därför sedan 1974 just med att bevara och berätta svenska företags historier. Därmed bevarar vi även det svenska näringslivets historia.

I våra arkiv i Bromma förvaltar professionella arkivarier företagsarkiv för företagsledningar och ägare. Det betyder över 70 000 hyllmeter av fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. Det gör oss till en av världens ledande näringslivsarkiv.

mer om hur företag bevarar sin historia

Vi hjälper dessutom våra kundföretag att använda sin historia som hävstång för framtida utveckling inom strategi, marknadsföring och organisation, populärt kallat history marketing.

mer om hur företag berättar sin historia

Vi visar även på företagandets generella betydelse för samhällsutvecklingen. Därför driver vi forskningsprojekt som sätter strålkastaren på oberättade delar av näringslivets historia.

Mer om vårt forskningssekretariat

Sedan decennier har vi initierat, producerat och formgett böcker, ofta i samarbete med andra förlag, utifrån det källmaterial och historia som vi tar hand om. Sedan 2016 gör ger vi ut böckerna på det egna Förlaget Näringslivshistoria.

MER OM VÅRT FÖRLAG

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där våra medlemmar, främst företag och organisationer, är våra ägare. Vi är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation. Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från tjänsterna som vi erbjuder medlemsföretag och andra kunder. För att kunna erbjuda dessa kommersiella tjänster kring arkivmaterialet driver vi ett servicebolag, Centrum för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser. Vi är politiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från vetenskaplig, historisk grund.

Mer om oss som jobbar här

Vi välkomnar skolor, organisationer, forskare och media att söka i arkiven. Det kan då krävas godkännande från företagen själva, men de förfrågningarna hjälper vi dig med.

MER OM ATT SÖKA I ARKIVEN