Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Lustfyllt om människor, händelser, produkter och företag: om framgångar och konkurser, firmafester och nymodigheter.

Tidningen Företagshistoria ges ut fyra gånger om året och kan prenumereras eller köpas i kiosk. Varje nummer innehåller artiklar om små och stora företag, trender och tendenser i näringslivshistorien, avgörande händelser och beslut och mycket annat ur näringslivets rika arkiv. Artiklarna är alltid rikt illustrerade med bilder ur företagsarkiven hos Centrum för Näringslivshistoria.

Nu finns Företagshistoria #4 2018 i butik!

Prenumerera på tidningen Företagshistoria.
Lösnummer online köps från Pressbyrån.

Utgivning av Företagshistoria 2019:

  • nr 1 2019, i butik från 13 mars
  • nr 2 2019, i butik från 7 juni
  • nr 3 2019, i butik från 1 oktober
  • nr 4 2019, i butik från 6 december

Är du medlem i Centrum för Näringslivshistorias vänförening? Då ingår tidningen!
Kontakta oss så ser vi till att du får din tidning.

Vill du annonsera i tidningen?
Ladda ner materialspecifikation och övrig information om annonsering.

Kontakta oss
Du når oss enklast via redaktionsmejlen, men vill du hellre skicka per post finns vi på:

Tidningen Företagshistoria
Centrum för näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma

Ladda ned och läs gamla nummer

Ladda ned äldre nummer av Företagshistoria (som fram till 2014 hette Företagsminnen).

Vill du köpa äldre nummer för 25 kr styck? Mejla info@naringslivshistoria.se.

2015:
Nummer 4, 2015
Nummer 3, 2015
Nummer 2, 2015
Nummer 1, 2015

2014:
Nummer 4, 2014
Nummer 3, 2014
Nummer 2, 2014
Nummer 1, 2014

2013:
Nummer 5, 2013
Nummer 4, 2013
Nummer 3, 2013
Nummer 2, 2013
Nummer 1, 2013

2012:
Nummer 5, 2012
Nummer 4, 2012
Nummer 3, 2012
Nummer 2, 2012
Nummer 1, 2012

2011:
Nummer 5, 2011
Nummer 4, 2011
Nummer 3, 2011
Nummer 2, 2011
Nummer 1, 2011

2010:
Nummer 5, 2010
Nummer 4, 2010
Nummer 3, 2010
Nummer 2, 2010
Nummer 1, 2010

2009:
Nummer 5, 2009
Nummer 4, 2009
Nummer 3, 2009
Nummer 2, 2009
Nummer 1, 2009

2008:
Nummer 4, 2008
Nummer 3, 2008
Nummer 2, 2008
Nummer 1, 2008

2007:
Nummer 3, 2007
Nummer 2, 2007
Nummer 1, 2007

2006:
Nummer 2, 2006
Nummer 1, 2006

2005:
Nummer 2, 2005
Nummer 1, 2005

2004:
Nummer 4, 2004
Nummer 3, 2004
Nummer 2, 2004
Nummer 1, 2004