Here you can find our various publications.  The majority are in Swedish. Most titles and descriptions below are also in Swedish.

Books

Ericsson and China - A lasting relationship

In 1894 Swedish telecommunications company Ericsson delivered its first products to China. Today, Ericsson”s history in China spans more than 125
years, outdating the activities of most other global enterprises and nations in the country. And this in an industry noted for rapid technological development
and during an era rife with changes.
In this book, Ericsson veterans Lars A. Stålberg and Per-Olof Björk document the long and lasting relationship between Ericsson and China,
based on their over 30 years of on-the-ground-experience. It”s a vivid recollection
of events from the people who lived them, backed by research in the extensive Ericsson historical archives.
“We hope this book conveys what we”ve always met at both corporate and country levels: a commitment to long-term relationship-building for shared success.” – Lars A. Stålberg and Per-Olof Björk

Price 185:-

Order here

The little country with the big companies: A millenium of Swedish-Chinese commerce

Kina - omslag 4 framsida_205From vikings to greentech more than a thousand years of interaction.

In the ancient Swedish Viking communities of Valsgärde and Birka, grave findings show us that Chinese textiles made their way to Sweden more than a thousand years ago. Back then, that meant camel bakcs over the Silk Road. Today, in the 21st century, more than 10,000 Swedish companies conduct business with China and more than 500 Swedish companies have operations on site in China. Over the centuries, Sweden and China have continued to interact and develop together. The Chinese wheelbarrow has become a must for all gardening Swedes and we have long celebrated the New Year, jubilees and anniversaries with Chinese fireworks. With this book, we are offering a historical view and a contemporary glimpse! into the relationskip between Sweden and China.

Available in both English and Chinese (please specify which version that’s requested when ordering).

Pris: 100:-

Order here

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga

Omslag_till_butikenBokbindarlärlingen Peder Herzog kom till Stockholm från Tyskland 1859. Från ingenting byggde han upp Sveriges största bokbinderi och lade en grund för den moderna bokframställningen. Som byggentreprenör deltog han aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Hans livsverk, Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918.

Per Dahls biografi, baserad på källforskning i Sverige och andra länder, skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

Pris: 290:-

Order here

Gustaf Dalén: En Biografi

Gustaf Dalén - omslag skyddsomslagGustaf Dalén, småbrukarsonen från Stenstorp i Västergötland, är den ende svenske företagsledare som har fått ett Nobelpris. Genom sina automatiska AGA-fyrar nådde Dalén världsrykte. Därtill gjorde han en rad andra uppfinningar, inte minst den välkända AGA-spisen.

Året 1912 blev en vattendelare i Gustaf Daléns liv. En stororder på fyrar och lysbojar längs den nya Panamakanalen innebar AGA:s genombrott på världsmarknaden. På hösten samma år förlorade Dalén synen i samband med en gasexplosion, bara månader innan han tilldelades 1912 års Nobelpris i fysik. Trots olyckan fortsatte Gustaf Dalén att verka både som uppfinnare och som ledare för storföretaget AGA fram till sin död 1937. Vem var den blinde AGA-chefen och hur kan vi förstå hans insatser idag?

Anders Johnson har skrivit en heltäckande biografi om den ikoniska uppfinnaren och företagsledaren. Boken är baserad på tidigare delvis outforskade källor och innehåller flera tidigare icke publicerade fotografier.

Pris: 290:-

Order here

Invandrarna som byggde Sverige

Nytryck av 2010 års “Årets bok om historia”! Garpar, gipskatter och svartskallar är tre skällsord som använts om dem som kommit hit från andra länder. Men invandrare har – under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden – haft stor betydelse för Sveriges utveckling.

Invandrarna som byggde Sverige, av Anders Johnson

De invandrade företagarnas historia berättar Anders Johnson i boken Invandrarna som byggde Sverige, vilken när den först gavs ut 2010 med titeln Garpar, gipskatter och svartskallar, utsågs till ”Årets bok om svensk historia” av Nättidningen Svensk Historias läsare.

Läs om handelsmän från tyska Hansan, smeder från Vallonien, brittiska ingenjörer och många andra invandrare som gjort viktiga insatser i Sverige. Här porträtteras framför allt företagare,
uppfinnare, experter och yrkesarbetare, men även intressanta personer från andra yrkesgrupper som konstnärer och forskare. Denna bok spänner över flera århundraden och berättar om såväl medeltidens katedralbyggare som dagens entreprenörer.

Vi möter också många välkända svenska företag som byggts upp av invandrare, till exempel Bonniers och Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och Perstorp samt Handelsbanken och Sparbanken.

Invandrarna som byggde Sverige är en rikt illustrerad bok som lyfter fram och levandegör en många gånger försummad och underskattad del av Sveriges historia.

Boken går att beställa gratis av skolor och intresseorganisationer.

Order here

Doing business in Russia

doing business_270Från slutet av 1800-talet fram till revolutionen hade ett stort antal svenska företag verksamhet i Ryssland, och över 3000 svenskar var yrkesverksamma i det ryska imperiet.

Doing Business in Russia: Sources to Swedish Business History in Russia 1850–1920, ger en översikt över rysk litteratur och ryska arkivkällor av värde för studier av denna föga knda svenska företagshistoria.

I antologin ger ekon dr Martin Kragh, Stockholm, en översikt över handelsförbindelser mellan Ryssland och Sverige under historisk tid. Docent Marina Chichuga, Moskva, bidrar med en genomgång av rysk vetenskaplig litteratur på området, en genomgång som kompletteras med en utförlig bibliografi. Arkivarien Vadim Azbel, Stockholm, presenterar därefter utvalt arkivmaterial i St Petersburg och Moskva.

Pris: Endast portoavgift 50:-

Bestäl här

Från Absolut till Zorn: 101 historiska band mellan Sverige och USA

omslag5.inddDe flesta svenska är väl medvetna om USA:s stora betydelse inom olika samhällsområden. Men svenska företag , svenska utvandrare och deras ättlingar har också haft betydlese för utvecklingen i USA.

De täta banden mellan Sverige och USA har varit till gagn för båda länderna. I denna bok ges ett litet axplock av svensk-amerikanska relationer genom historien. Tyngdpunkten ligger på näringslivet men även kultur, vetenskap och andra samhällsområden är representerade.

Boken finns både i en svensk och en amerikansk version. Uppge vilken du vill ha vid beställning.

Pris: 100:-

Beställ här

Gustaf de Laval – ett rastlöst snille

lavalbok2Gustaf de Laval är snillet som inte upphör att fascinera. Boken om hans liv och gärningar ingår i serien Svenska Företagare.

Boken om snillet och entreprenören Gustaf de Laval ges ut i samarbete med bokförlaget Atlantis. Anders Johnson, välkänd skribent inom näringslivshistoria, har hittat nytt källmaterial både hos Centrum för Näringslivshistoria och på Tekniska Museet och inte minst fått tillfälle att intervjua efterkommande till de Laval.

Pris: 210 :-

Beställ här

Ögonblicket

Ogonblicket_skuggad_260Ögonblicksfotot fångar vardagen. Vinjetten Ögonblicket har funnits i tidskriften Företagsminnen i sexton år. Nu har de många bilderna ur svensk företagshistoria samlats i en bok.

I Ögonblicket möter vi tidsbilder ur en snart glömdverklighet, ramarna kring människors arbetsliv. Det kan vara motorcykelbudet från NK, vars fordon är gengasdrivet, Skånska Cementgjuteriet som stagar lossågade stenstatyer när Abu Simbel flyttas eller Miss Universum 1964 som stolt visar fram L M Ericssons nya Ericofon, “kobran”.

Magasinet Företagsminnen ges ut av Centrum förNäringslivshistoria med fem nummer per år. Artiklarna – reportage, inlägg, presentationer av forskning och bildspecialer – ger en bred bild av svensk företagshistoria och av de människor som format denna.

Ämnena i Företagsminnen och i Ögonblicket avspeglardet mycket vida material från svenska företag och organisationer som förvaltas av arkivet vid Centrum för Näringslivshistoria, ett av världens ledande företagsarkiv. Samlingarna innehåller inte enbart textkällor, utan även bildmaterial, fysiska föremål av betydelse och i något fall hela inredningar av styrelserum.

Pris: 150:-

Beställ här

ICA-handlaren

Microsoft Word - 120912 pressrelease ICA-handlarenI dag är de fler än tusen: ICA-handlarna. Vilka är de, och vad driver dem? Och hur såg vägen ut från lanthandlaren i skärmmössa till dagens dagligvaruentreprenörer? Publicisten Anders Johnson skildrar dem och deras arbete i boken ICA-handlaren.

ICA-koncernen, som i dag är ett av norra Europas stora handelsföretag, har under hela sin utveckling byggt på en grundidé: fria handlare i samarbete. En framgångsrik kooperation, som startade som en vision hos en karismatisk företagsledare: Hakon Swenson från Västerås.

Anders Johnson är författare med inriktning mot svensk företagshistoria och har skrivit ett flertal böcker om bland annat handelns historia. 2010 fick han Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne.

Boken utges i samarbete med ICA-handlarnas Förbund.

Pris: 150:-

Beställ här

Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen

Ohlsson_Gripenstedt_260Johan August Gripenstedt var en brinnande ande i en bräcklig kropp. Med honom inleddes det svenska välståndsundret. Centrum för Näringslivshistoria ger nu ut boken om hans gärning i ny upplaga.

Som svensk finansminister i mitten av 1800-talet frigjorde Gripenstedt landets “slumrande krafter”. Han fann finansiering för järnvägarna, förverkligade frihandeln, avvecklade skråna och stånden och slog vakt om freden. Han förespråkade en pragmatisk “medelväg” i politiken och hävdade att det fattiga Sverige skulle bli ett av världens rikaste länder.

Per T Ohlssons biografi från 1994 ges nu ut i ny, reviderad upplaga av Centrum för Näringslivshistoria.

Pris: 100:-

Beställ här

Hakon Swenson – mannen bakom ICA

Hakon_SwenssonDen 8 april 1938 mötte Hakon Swenson, grundaren av Hakonbolaget som försörjde dagligvaruhandeln med produkter, de tre andra stora inköpscentralernas VD:ar. Resultatet blev detaljisternas kooperativ ICA. Hakon Swenson, en karismatisk och viljestark entreprenör, hade därmed nått det mål han så länge strävat mot, och den enskilda detaljhandeln hade fått ny utvecklingskraft.

Ekonomijournalisten Björn Edsta skildrar i Hakon Swenson, mannen bakom ICA företagsledaren Swenson som människa och yrkesman. Swenson hade börjat sin bana som handelsresande och insett de kooperativa idéernas utvecklingspotential. Hans alternativ var en handlarägd kooperation, en stark och fristående företagsgrupp i svenskt näringsliv.

Samspelet mellan honom och övriga aktörer inom och kring ICA-sfären var ofta laddat; Hakon Swenson var inte den som skyggade för konflikter om han ansåg att utvecklingen gick åt fel håll.

Björn Edsta är journalist med bakgrund från Expressen och SVT. Han har även verkat vid Statskontoret och branschorganisationer som Sveriges köpmannaförbund.

Hakon Swenson, mannen bakom ICA ges ut av Atlantis förlag
i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Pris: 200:-

Beställ här

Bröderna Hedlund – stålbyggare i Stockholm

Broderna_Hedlund_260_ny

Byggnadsföretaget Bröderna Hedlund grundades år 1911 i en tid då grovsmide mötte ny stålbyggnadsteknik. Användandet av ny teknik gjorde att företaget ständigt låg i framkant och blev ett av Sveriges ledande byggföretag, specialiserat på stålkonstruktioner. Med anledning av 100-årsminnet av Bröderna Hedlund har denna jubileumsbok författats av Anders Johnson.

År 1911 började Petrus och Jonathan Hedlund sin verksamhet i en liten byggnad vid Norra Stationsgatan. Den första inkomsten var 75 öre för lagning av två strykjärnsskaft. Genom leveranser till Stockholms stad, som på 1910-talet genomförde omfattande investeringar i sina tekniska anläggningar, etablerade sig företaget som stålbyggare i stor skala.

Bröderna Hedlund uppförde stommarna till flera av Stockholms märkesbyggnader, bland annat Konserthuset, Stadsbiblioteket, Nya Katarinahissen, Femte höghuset och Wenner-Gren Center. De stålsatte vattenkraftverk, industribyggnader och broar runt om i Sverige. Företaget blev senare som Gränges Hedlund ett världsom­spän­n­ande stålbyggnadsföretag med fabriker som uppförde konstruktioner till kolkraftverk, gasanläggningar, lagerbyggnader, varv, hamnar, flygplatser och broar. Bröderna Hedlunds historia är därför en intressant del av Stockholms och Sveriges 1900-talshistoria.

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse bevarar sitt arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Förutom dokument som berättar om företagets historia finns en större samling fotografier i arkivet, varav ett stort antal har tagits av Sven Hedlund, som var verksam i firman. Boken bygger också på ett intervju- och dokumentationsprojekt som Centrum för Näringslivshistoria genomfört i samarbete med Södertörn högskola under ledning av fil.dr Per Dahl.

Boken har finansierats av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse. Form: Patrik Sundström. Projektledning: Anette Karls Fors.

Pris: 250:-

Beställ här

 Inspireras av Innovativa stockholmare

omslag_final.indd

Stockholmsregionen är en av Europas mest innovativa regioner med en lång historia inom uppfinningar och nya idéer. Här har skapats produkter och företag som blivit världssuccéer men även många nyheter som hämtats utifrån har etablerats först i Stockholm.

Uppfinnartraditionen är stark och efterfrågan på nya utvecklingsbara innovationer gör sig ständigt påmind inom samhälle och affärsvärld.
Sedan 1985 har Stockholms stad delat ut innovationsstipendier till personer som arbetar med innovationer, i första hand till dem som verkar utan stöd från större företag eller institutioner. Avsikten är att uppmuntra och stödja fler till att ta steget vidare med sina idéer. Det kan vara fråga om fysiska produkter, tjänster eller en kombination av dessa med ett tydligt kund/brukarperspektiv. Några av de innovatörer som belönats genom åren har sedan lyckats väl på marknaden.

På uppdrag av Stockholm Business Region har Centrum för Näringslivshistoria tagit fram en jubileumsbok med Anders Johnson som författare. Finansborgarrådet Sten Nordin har skrivit förordet och Uppfinnareföreningens vd Wanja Bellander kommenterar stipendiet. Med glimten i ögat sätter boken innovativa stockholmare i ett historiskt sammanhang. Boken introducerades den 10 december vid Stockholm Business Regions årliga Nobelfrukost och blev mycket väl mottagen.

Pris: 150:-

Beställ här

History Marketing

history_marketing_omslag_260

Bevara företagets historia och bevara den väl! den uppmaningen riktar författarna av boken History Marketing till ansvariga inom företag och organisationer. Att bevara och berätta om ett företags historia fördjupar den egna företagskulturen, ger stabilitet åt marknadsföringen och, inte minst, stärker det egna varumärket. Trots alla vinster som kan räknas hem med History marketing är det många företag som ännu inte utnyttjar det.

I boken får vi möta ett antal svenska företag som arbetar aktivt med History Marketing och ta del av deras lärdomar. Boken ger svar på när det är lämpligt att använda sig av historien för att få bästa effekt – i den externa marknadsföringen eller i arbetet med den egna företagskulturen. Dessutom ges praktiska tips om hur de företag och organisationer som vill bevara sin historia enkelt kan komma igång med att skapa ett eget företagsarkiv.

Pris: 270:-

Beställ här

Svenska karosserimakare – berättelsen om ett hantverk

Karossbok_omslag_260

Nu kan du köpa den samlade historien om vår tidiga bilindustri. Svenska Karosserimakare – berättelsen om ett hantverk är skriven av Jan Ströman, journalist och välkänd bil- och motorhistoriker. Unika bilder ger levande och detaljerade återblickar till de karosserimakare som var pionjärer inom svensk bildesign.

Svenska karosserimakare är en populärhistorisk skildring av en tidig, framgångsrik del av den svenska bilbranschen. Med stöd i rikhaltigt bildmaterial berättas historien om de svenska tillverkarna av personbilskarosserier – från den blygsamma starten 1902, över storhetstiden under 1910- och 20-talen fram till de moderna efterföljarna. Boken berättar också om bilkarosseriernas internationella utveckling till och med 1930-talet och om bilismens framväxt i Sverige. Boken innehåller över 200 fotografier på svenskbyggda veteranbilar, vissa bevarade och ömt vårdade klenoder, andra sedan länge försvunna. Många av bilderna har aldrig publicerats tidigare. Boken har producerats av Centrum för Näringslivshistoria och ges ut på Ekerlids förlag. Jan Ströman är huvudförfattare och Björn Linn, professor emeritus vid Chalmers i Göteborg, har bidragit med material om bilformgivningens utveckling – från den hästlösa vagnen för förmöget herrskap fram till serietillverkning av personbilar. På så sätt är boken även en berättelse om ett konsthantverk och om den svenska bilismens historia.

Pris: 275:-

Beställ här

Stråhattar & batterier

strahattar_och_batterier_260

Historien rymmer åtskilliga kvinnor som startat och drivit företag, många gånger har de varit banbrytande inom sina branscher. Men deras gärning har inte beskrivits tidigare. Generellt är det svårt att spåra de kvinnliga företagarna men den som söker noga i arkiven kan hitta fascinerande berättelser om kreativa och driftiga kvinnor som trotsat rådande förutsättningar och startat företag med egna nyskapande affärsidéer. Några av dem får sin historia berättad i Stråhattar & batterier.

I boken möter du också kvinnor som är framgångsrika företagare i dag, inom varierande branscher. Mycket har de gemensamt med sina föregångare, men mycket är förstås olikt. Skilda tidsepoker har inneburit mycket olika villkor att anpassa sig till. Boken ger också en matnyttig sammanfattning av kvinnans resa från omyndig och utan rösträtt till den mer fria individ hon är idag.

I Stråhattar & batterier möter du bland andra:
Elsa Gullberg, Textilier och inredning
Elise Sahlqvist, Hallsbergs Stråhattfabrik
Hilda Ericsson, LM Ericsson & Co
Britt-Marie Stegs, Hälsinge Lantkök
Ulla Murman, Stockholms stenografiservice
Catarina Hagstrand, Oxelösunds båtvarv
Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne
Christina Lampe-Önnerud, Boston-Power

Pris: 150:-

Beställ här

Ulvsunda–Mariehäll

ulvsunda_260

Varje företagsområde bär på en unik, men idag ofta slumrande, berättelse om näringslivet och staden, om entreprenörer och myndigheter, och om transportleder och geografi.

Berättelsen om Ulvsunda–Mariehäll tar sin början när det låglänta landskapet täckt av ishavslera stiger ur havet. Det lantliga området i Stockholms utkant utvecklas sedan i takt med teknikens framsteg kring sekelskiftet år 1900, till ett glest bebyggt industriområde från Tranebergsbron i söder till Mariehälls gård i norr. Ett stort antal drivkraftiga entreprenörer har sedan dess skapat arbetstillfällen för många av de nya stockholmare som sökt sig till staden för att klara uppehället. Länge var det tillverkningsindustrin som dominerade, vid sidan av livsmedelsindustrin och företag inom byggsektorn. Idag är det främst handeln och olika service- och konsultföretag som sätter sin prägel på området, och med utbyggnaden av tvärbanan och ett ökat byggande av bostäder står Ulvsunda–Mariehäll inför nya utmaningar.

Ulvsunda–Mariehäll är den första boken i en serie och Stockholms företagsområdens historia, utgiven i samarbete mellan Föreningen Stockholms Företagsminnen och Stockholmsforskningen/ Stockholmia förlag.

Pris: 198:-

Beställ här

De gjorde Sverige rikt

De gjorde Sverige rikt_260Följ med på en spännande tidsresa bland de entreprenörer, företagsledare och riskkapitalister som formade Sveriges näringsliv under 1900-talet. Sverige är ett tillräckligt litet land för att huvuddragen och huvudpersonerna ska kunna få plats i en enda bok. Samtidigt är ekonomin så internationell att den ändå speglar en 100-årig evolution för en hel världsekonomi.

Vägvisare på resan är Ronald Fagerfjäll, som berättar enkelt och medryckande om allt från gamla basnäringar till finanser och de “nya ekonomier” som då och då skapar börsbubblor. Han är en nestor bland ekonomijournalister, en brett målande företagsanalytiker och författare med bakgrund bland annat som Affärsvärldens chefredaktör under många år.

De gjorde Sverige rikt är inte bara en tidsresa, det är också standardverket för alla som verkligen vill förstå hur näringslivet vuxit fram i vårt land och förvandlat oss från skog- och jordbruksnation till högteknologisk exportjätte i världen.

Pris: 210:-

Beställ här

Fånga platsen

fanga platsen_260Fiskelägen i Bohuslän, bankpalats i Göteborg, småländska glasbruk, Norrköpings industrilandskap, Stockholms ångbåtar, Bergslagens järnbruk och Norrbottens kraftverk…

Fånga Platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia skildrar över tusen platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Till spännande beskrivningar av byggnader, miljöer och museer läggs porträtt av entreprenörer – kvinnor och män, svenskfödda och invandrare. Här finns också en stor mängd bilder, fotografier, målningar och reklamtryck samt citat ur romaner och reseskildringar.

Vattendragen har haft stor betydelse för industrier, transporter och andra ekonomiska aktiviteter. Därför följer dispositionen det svenska vattensystemet. Guidningen börjar vid Krokstrand i norra Bohuslän och följer sedan kusten till Haparanda, med avstickare upp längs vattendragen.

En fängslande guide som tar dig med på en lärorik, fascinerande och många gånger överraskande resa!

Pris: 270:-

Beställ här

Handelsbilder - 125 år med Svensk Handel

Handelsbilder_260Den 3 september 1883 samlades 270 högtidsklädda köpmän på Hotell W6 i Stockholm för att bilda en gemensam intresseförening. Det var första steget mot det som idag är Svensk Handel…

Den första delen i Handelsbilder innehåller 171 unika bilder som skildrar den snabba utveckling som skett inom handeln sedan den där septemberdagen 1883.

Här presenteras bland annat de bästa fotografierna från lanthandlare, grosshandelskontor, specialbutiker och eleganta varuhus. De är hämtade från den fantastiska bildskatt som ryms i Svensk Handels och deras medlemmars arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Följ med på en spektakulär resa från 1880-talets Norrbrobasar till dagens köpcentrum. Bokens andra del är en historik över organisationen Svensk Handel. Författare är två ekonomhistoriker som sätter in organisationernas utveckling i ett brett branschperspektiv. Här blandas djupgående analyser med handfast historieberättande.

Handelsbilder är en bok som intresserar var och en som kommer i kontakt med handeln – det vill säga alla.

Pris: 190:-

Beställ här

LM-staden – Folkhem i förort

LMstaden_2601940 flyttade LM Ericsson till en modern fabrik i Midsommarkransen. Runt den byggdes bostäder i funkisstil. LM-staden blev ett eget litet folkhem där LM Ericsson tog ett stort ansvar för kultur- och fritidsverksamheter och för den sociala servicen.

Boken LM-staden – Folkhem i förort är en berättelse om hur det var att leva i LM-staden under beredskapstiden och rekordåren. Den bygger bland annat på intervjuer med arbetare och tjänstemän på LM, liksom med daghemspersonal, butiksinnehavare och andra som har bott och arbetat här – några av dem har varit med ända sedan LM-staden byggdes.

Boken är en del av ett projekt om LM Ericsson och LM-staden som drivs av Centrum för Näringslivshistoria med stöd av Riksantikvarieämbetet. Området kring Telefonplan är en av tolv industrimiljöer i Sverige som RAÄ har valt ut som särskilt intressanta. Boken är författad av skriftställare Anders Johnson och har ett förord av förre länsantikvarien Jan-Bertil Schnell.

Boken är utgiven av Stockholmia förlag.

Pris: 280:-

Beställ här

Bankfolk, blåställ och butiksbiträden

bankfolk_260Mer än fyra miljoner fotografier döljer sig i arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria – en fantastisk skatt med bilder som utgör värdefulla tidsdokument från en svunnen tid. I den här fotoboken presenteras ett urval av dessa fascinerande fotografier, som är tagna i Stockholm mellan 1890 och 1970. De flesta har inte tidigare publicerats. Bilderna visar människors arbetsvardag – allt från direktörernas välpolerade styrelserum och butiks anställdas arbetsplatser i fashionabla varuhus, till den uttråkade ljusstöperskan och telefonkabelinstallatören som svävar i en korg ovanför den framväxande staden. Vi får också se glimtar av restaurangliv från olika decennier, kända byggnader under konstruktion och exempel på den moderna teknologins intåg.

Boken är utgiven av B. Wahlströms Bokförlag.

Pris: 250:-

Beställ här

Historien om Ahlsell

ahlsell_260Det här är en bok om Ahlsell, ett företag som 2007 fyllde 130 år. Historien börjar 1877 i ett växande Stockholm som ska moderniseras och industrialiseras. Idag har koncernen butiker i Norden, Baltikum och Ryssland.

Med ett unikt bildmaterial som berättar om människor, miljöer och produkter presenteras här för första gången företagets historia. En historia om entreprenörskap som fortsätter idag med mottot att göra det enklare att vara proffs.

Pris: 180:-

Beställ här

Företagsamma Liljeholmen

liljeholmen_260Liljeholmen är den del av Stockholms ytterstad som har den längsta och mest mångsidiga näringslivshistorien. Här har genom århundradena bland annat drivits krogar och värdshus, hantverk och industrier samt partihandel med järn och modekläder.

Det var i Liljeholmen som Lars Johan Hierta startade sin stearinfabrik och Alfred Nobel började tillverka dynamit – och här konstruerades släplinorna till S. A. Andrées luftballong. Ursprunget till tidningen Dagens Nyheters framgångar återfinns också på Liljeholmen.

2001 började vi dokumentera företagsområdena i Stockholm. Nu har andra delen i vår serie Hågkomster kommit ut: ”Företagsamma Liljeholmen – från värdshus till modecenter.”
Boken är skriven av Anders Johnson och är en del av ett projekt om Liljeholmens företagsområde.

Den första boken i serien heter Nils R:son Hoffman: ” Hoffman & Co Tryckfärgsfabrik 1913-1978” (2001)

Pris: 70:-

Beställ här

Hoffman & Co Tryckfärgsfabrik 1913-1978

hoffman_260Detta är historien om ett familjeföretag i Stockholm mellan 1913 och 1978, berättad av en av familjemedlemmarna. Det är en berättelse om hur det är att driva företag under sju årtionden, om företagande i mindre skala, precis som de flesta av Sveriges företag är. Men det är också en mycket personlig skildring av Nils Hoffmans eget yrkesliv, i medgång och motgång.

Pris: 70:-

Beställ här

Fram med arkivet!

frammedarkivet_260Arbetslivsmuseernas arkiv innehåller outtömliga skatter. De berättar om industriföretag i drift och i konkurs, om människors arbete och liv, om samhället och de miljöer vi lever i.

Fram med arkivet! är ett resultat av ett arkivprojekt på Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Syftet med boken är att stödja arbetslivsmuseernas arbete med sina arkiv, och ge tips i ordnande och skötande av dessa.

Pris: 130:-

Beställ här

Cd-records:

Musikaliska företag

musikaliskaforetag_250pxCentrum för Näringslivshistoria har grävt djupt i arkiven och sammanställt en musik-cd med historiska låtar kopplade till företag och näringsliv.
Här hörs allt från Mjölkcentralens välkända reklamlåt Kaffe utan grädde till Karl Gerhards sällan hörda version av sitt eget paradnummer Nu skall vi vara snälla, vars text här skrivits om för att driva på försäljningen av tombolalotter.

Samtliga spår är digitalt restaurerade för bästa möjliga ljudkvalitet och en åttasidig booklet i fyrfärg ingår.

Innehåll:

  1. Kaffe utan grädde (Gösta Jonsson)
  2. Jag har en liten Radiola (Alice Babs)
  3. Leendets sång (Ulla Billquist)
  4. Gevalia-valsen (Bertil Berglund)
  5. Nu skall vi köpa lotter (Karl Gerhard)
  6. Kom lilla flicka, kom ack, jag har en flaska Pommac
    (Åke Grönberg)
  7. Oj, oj, oj ett sånt kalas (Gösta Jonsson)

Pris: Kostnadsfri, men pack- och fraktkostnad på 50:-

Beställ här

The Business History Reports

Skriftserien “Näringslivshistoria” belyser näringslivshistoriska frågor kring företagande och affärsverksamhet. Den tar upp historiska frågor kring företagande, såsom produktionens inriktning och villkor, företagaren och de anställdas visioner och vardag, näringslivets omvandling och utveckling som en del av samhällslivet. Samtida frågor sätts i ett historiskt perspektiv och får ett tydligare sammanhang. Rapporterna bygger på seminarier som vi arrangerat tillsammans med olika samarbetspartner och med olika givna teman.

1. 125 år med Corporate Social Responsibility (2008)

CSR_260I  ”125 år med Corporate Social Responsibility” från Centrum för Näringslivshistoria belyser fyra författare olika aktuella och näringslivshistoriska aspekter av svenska bolags sociala ansvarstagande.

– Den här skriften bygger på det seminarium vi höll förra året. Alla livliga diskussioner som följde seminariet visade att vi behövde sätta forskningen på pränt. Boken knyter ihop svensk näringslivshistoria med CSR på ett sätt som ingen tidigare gjort, säger Alexander Husebye, VD på Centrum för Näringslivshistoria.

Boken bjuder läsaren på flera avslöjanden om hur privata initiativ och samarbeten lade grunden till det vi i dag kallar välfärdssamhället.

– ”125 år med Corporate Social Responsibility” ger läsaren nya perspektiv på svenska företags CSR-arbete. Till exempel visar tidigare okända dokument hur SAF:s och LO:s förhandlingsdelegationer gick till väga i arbetet med den svenska modellen, säger Hans De Geer, senior advisor och forskningsledare på Centrum för Näringslivshistoria.

I boken medverkar ekon.dr. Karolina Widell, adjungerade professorn Anders L. Johansson och fil.dr. David Östlund samt professor Hans De Geer, forskningsledare vid Centrum för Näringslivshistoria.

Boken är den första delen i serien Näringslivshistoria, som med hjälp av historiska perspektiv ska belysa aktuella frågor kring företagande, samt näringslivets utveckling och omvandling som en del av samhällslivet.

Pris: 150:-

Beställ här

2. Kvinnors företagande – den verkliga framtidshistorien (2009)

Kvinnors företagande – den verkliga framtidshistorien

I ”Kvinnors företagande – den verkliga framtidshistorien” lyfter fyra svenska forskare och författare fram flera intressanta och inspirerande kvinnliga företagare. De har startat och drivit otaliga företag genom historien, men är fram till i dag nästan okända.

– Den svenska näringslivshistorien är fylld av kända män och tunga företag och branscher. Förhoppningsvis kan den här boken ge perspektiv på historieskrivningen och visa att kvinnor också varit framgångsrika entreprenörer, säger Alexander Husebye, VD på Centrum för Näringslivshistoria.

Medverkar gör fil.dr Stefan Bergwik, professor Elisabeth Sundin, fil.dr Anne-Marie Lenander Fällström och fil.dr Birgitta Wistrand. De fyra författarna belyser bland annat kvinnliga entreprenörsgärningar, svårigheten med att vara kvinna och företagare samt om kvinnor har haft särskilda strategier för sitt företagande.

”Kvinnors företagande – den verkliga framtidshistorien” är den andra delen i skriftserien Näringslivshistoria, som med historiska perspektiv belyser aktuella frågor kring företagande och näringslivets utveckling som en del av samhällslivet.

Pris: 150:-

Beställ här

3. Patent och Pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år (2009)

patent_och_pirater_260”Patent och pirater – patentstrategier och varumärken under 100 år” ger en unik inblick i hur företag som Ericsson, Alfa Laval och ABB arbetat, och arbetar, med att bevara sitt intellektuella kapital. Skriften tar ett brett anslag och berättar bland annat om patentens historia och särskilda upphovsrättsrättsliga aspekter, exempelvis från modebranschen.
Journalisten och författaren Mats Wickman är redaktör för rapporten som bygger på ett seminarium som Centrum för Näringslivshistoria arrangerade i maj 2009.

Med hemvist i både näringsliv och forskarvärld ger skribenterna en bred bild av historia och nutid. Möt – Lars Björklund, f.d. överdirektör för Patent- och registreringsverket – Anders Lindgren, patentkonsult vid BRANN AB – Marianne Dahlén, doktor i rättshistoria – Mats Larsson, professor i ekonomisk historia – Fredrik Tell professor i företagsekonomi och – Gustav Brismark, Ericsson Patent and Strategy Portfolio, som ger sina bidrag till och belyser en av vår tids viktigaste samhälls- och näringslivsfrågor.

Pris: 150:-

Beställ här

4. Så skapades den moderna butiken: teknik, ansvar och arbete under 100 år (2010)

omslag_260Den traditionella bilden av Sveriges näringslivshistoria är främst baserad på industriföretag och varuproduktion – i gängse tågordning kommer produktion, distribution och sist försäljning. Men detta vedertagna perspektiv kan lika gärna studeras från andra hållet. Den punkt längst ut i kedjan, där varan möter den person som faktiskt finansierar alltsammans – kunden – är oftast en butik. Butiksgolvet är därför en viktig arena som förtjänar att belysas.

I rapporten Så skapades den moderna butiken: teknik, ansvar och arbete under 100 år, presenteras fem artiklar som ger spännande inblick i samtida forskning kring butikspersonal och fackförbunds förhållningssätt till ny teknik, syn på ledarskap samt förväntningar på detaljhandelns samhällsansvar.

Artikelförfattare är: Ingela Tykesson, fil.dr i nordiska språk, Fredrik Sandgren, doc. ek. historia, Karin Åmossa, fil.dr. ek. historia, Jonny Hjelm, prof. Historia och Anna Blombäck, ek. dr företagsekonomi.

Pris: 150:-

Beställ här

5. Paket på väg. En odyssé genom distanshandelns historia (2010)

omslag.inddI Paket på väg. En odyssé genom distanshandelns historia presenteras fyra artiklar som utifrån olika perspektiv och utgångspunkter speglar distanshandelns långa historia.
Ekonomihistorikern Klas Nyberg berättar om gårdfarihandlarna – den industriella revolutionens handelsentreprenörer – som med sitt masstillverkade sortiment gick i fronten för den försäljning som grundlade dagens distanshandel. Posten var å sin sida tidigt ute med postorderhandel, dock inte först!, och såg möjligheten att slå mynt av den nya transportmöjlighet som järnvägen erbjöd. Om detta skriver Postmuseums intendent Marianne Nilsson, i sin artikel. Prisbelönta journalisten Gunnar Lindstedt skildrar boo.coms uppkomst och fall som uppmärksammad aktör i 1990-talets IT-bubbla med teknikoptimism och blommande global finansmarknad. Med utgångspunkt i sin forskning vid Centre for Retailing i Göteborg berättar Malin Sundström om nutida konsumenters tankar och attityder till postorder och e-handel.

Journalisten och författaren Torun Nilsson är redaktör för rapporten som bygger på medverkande författares presentationer vid ett seminarium som Centrum för Näringslivshistoria, med stöd av Handelns utvecklingsråd, arrangerade i september 2010.
Rapporten är den femte i skriftserien Näringslivshistoria, som med hjälp av historiska perspektiv belyser aktuella frågor kring företagande och näringslivets utveckling.

Pris: 150:-

Beställ här

6. Personligt tilltal – Om brev i affärer (2012)

omslag.inddDen nya rapporten från Centrum för Näringslivshistoria, Personligt tilltal – om brev i affärer, ger historiska inblickar i hur storbolag som ICA och Vin & Sprit blev till, hur Blomsterfondens äldreboenden i Stockholm skapades och inte minst i de handgripliga förutsättningarna för brevväxlingar – hur snabbt kom ett brev till exempel fram?

Artiklarna ger insikt i människors samspel och drivkrafter. Brev ger ofta en tydligare bild av sina avsändares tankar än neutralt hållna protokoll eller förädlade minnen i memoarer. Vi möter färgstarka personligheter, som Alma Hedin, Blomsterfondens skapare och Hakon Swenson, grundaren av ICA. Inte minst ges vi en bild av Systembolagets viljekraftige grundare, Ivan Bratt.

Rapporten, nr 6 i serien Näringslivshistoria, är ett resultat av ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, finansierat av Söderbergska stiftelserna. Redaktör: Hans De Geer, övriga medverkande: Björn Edsta, Erik Hamberg, Anne-Marie Lenander Fällström och Per-Olof Mattsson.

Pris: 150:-

Beställ här

7. Näringsfrihetens tid – reformer, industriutveckling, kulturklimat (2013)

naringsfrihet_omslag2.inddFörordningen om utvidgad näringsfrihet 1864 blev startskottet för 150 år av exempellös tillväxt, en utveckling som förvandlade fattiglandet Sverige till en av världens rikaste nationer.

Rapporten samlar bidrag från olika håll, bland annat konstvetenskap, litteratur och ekonomisk historia och ger ett annorlunda porträtt av en intensiv period i Sveriges historia som präglade alla samhällsområden. Bland författarna finns Ulrika Knutson, Lena Johannesson och Lars Ilshammar.

Pris: 150:-

Beställ här

8. Swedish Business History in Russia, 1850-1917 (2014)

140307 rapport_ryssland_omslag_litet_260Nr 8 i serien Näringslivshistoria handlar om svensk företagsamhet i Ryssland under åren 1850-1917.

Rapporten summerar forskarförberedande studier inom ramen för ett bilateralt arkivprojekt mellan CFN och statliga arkiv i St. Petersburg. Medverkande skribenter är Martin Kragh, Vadim Azbel, Leonid Borodkin, Helene Carlbäck, Marina Chichuga, Anna Dmitrieva, Antonina Dolganova, Reinhard Frost och Mikhail Shkarovsky.

Boken är skriven på engelska.

Pris: 150:-

Beställ här

9. Vinstbegreppet i samhälle och företagande

Vinst_omslag_tilltryck2_Sida_1_205Vinst väcker ständigt känslor – förväntan, glädje, besvikelse, indignation. Företagens vinster är en drivkraft för utveckling. Samtidigt går synsätten isär i frågan om vinsterna är för höga eller för låga, om de används till rätt eller fel saker av rätt eller fel personer. I denna rapport intervjuar Karin Jansson Myhr sex forskare, entreprenörer, skribenter och debattörer om hur vi från olika perspektiv kan förstå begreppet vinst. Vilken roll spelar vinst i samhällsmaskineriet? Hur har människor sett på vinst vid olika tidpunkter? För vilka mål ska vinsten vara medlet?

I boken intervjuas Mats Larsson, Tom Petersson, Ronald Fagerfjäll, Linda Portnoff, Olof Stenhammar och Daniel Suhonen.

Denna rapport är den nionde i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.

Pris: 150:-

Beställ här

Läs mer om skriftserien Näringslivshistoria

Skriftserien hjälper läsarna

Med våra publikationer vill vi hjälpa läsarna att se mönster och former, men också att diskutera förutsättningarna för det oförutsedda, för entreprenörskap och kreativitet. Dessutom ska skriftserien bidra till bilden av andra samhällsföreteelser, som vi kanske inte omedelbart förknippar med företagande och produktion: det kan röra politiska skeenden och sociala frågor, men också estetiska och kulturella områden.

Näringslivets historia bidrar till det vi dagligen ser

Modets utveckling kan analyseras utifrån H&M:s arkiv, den industriella designens formspråk kan tolkas med materialet från Electrolux och Ericsson, och den postindustriella kulturkonsumtionen kan belysas när vi talar om sport, spel och media utifrån arkivet från Svenska Spel. Näringslivets historia bidrar till beskrivningen, analysen och förståelsen av det vi dagligen ser omkring oss och förbereder oss för vad som ligger i framtiden. Vi kommer i skriftserien att välja ämnen som har ett samtidshistoriskt intresse och som bjuder in till ett brett deltagande.

Mycket att vinna på historiskt perspektiv

Vi har också ambitionen att skrifterna ska bidra inte bara till den teoretiska förståelsen och förklaringarna av det valda temat, utan även stimulera till utveckling, fördjupning och förbättring av den praktik som studien fokuserar på. Det ska finnas någonting för oss alla att vinna på att anlägga ett historiskt perspektiv.