ICA SBA 17: Alexander Husebye, Centre for Business History

Alexander Husebye, CEO for the Centre for Business History in Stockholm, and hosts for the ICA SBA 17 conference, welcomes to the conference.

Alexander was one of four welcoming speakers at the ICA SBA 17 conference.  You can watch the others here:

Photos from Alexander’s presentation:

Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria och värd för de två konferensdagarna, hälsade alla välkomna. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Alexander Husebye, CEO for the Centre for Business History in Stockholm who hosted the two-day conference, greeted everyone welcome. (Photo: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman (Centrum för Näringslivshistoria), Katherine Maher (Wikimedia Foundation) och Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria).   -- Foto: Linus Sundahl-Djerf

Anders Sjöman (Centre for Business History in Stockholm), Katherine Maher (Wikimedia Foundation) and Alexander Husebye (Centre for Business History in Stockholm). -- Photo: Linus Sundahl-Djerf

Ben Wubs (University of Rotterdam) med Alexander Husebye (vd för Centrum för Näringslivshistoria.) Foto: Linus Sundahl-Djerf

Ben Wubs (University of Rotterdam) and Alexander Husebye (Centre for Business History in Stockholm) Photo: Linus Sundahl-Djerf

Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria, Sverige), Vrunda Pathare (Godrej Archives, Indien) och Yuko Matsuzaki Nagai (Shibusawa Eiichi-stiftelsen, Japan). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Alexander Husebye (Centre for Business History, Sweden), Vrunda Pathare (Godrej Archives, India) and Yuko Matsuzaki, Nagai (Shibusawa Eiichi Memorial Foundation, Japan). Photo: Linus Sundahl-Djerf

Från vänster: Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria), Torkel Thime (Norwegian Oil and Gas Archives) och Ole Gausdal (Norska Riksarkivet). Foto: Linus Sundahl-Djerf

From left: Alexander Husebye (Centre for Business History), Torkel Thime (Norwegian Oil and Gas Archives) and Ole Gausdal (National Archives of Norway). Photo: Linus Sundahl-Djerf

Kaffepaus under konferensen, som hölls på Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. I bildens nedre kant: Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria talar med Tim Schantz, från The History Factory i Washington DC. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Coffee break during the conference, which was held at the Eric Ericssonhall on Skeppsholmen in Stockholm. At the bottom of the image: Alexander Husebye, CEO of the Centre for Business History in conversation with Tim Schantz from The History Factory in Washington DC. Photo: Linus Sundahl-Djerf

About the ICA SBA conference
The ICA SBA conference is an annual conference for business archives, organized by the International Council on Archives’ (ICA) Section on Business Archives (SBA). The April 2017-edition was organized by the Centre for Business History in Stockholm.

See all films and presentations from the conference here.

Share your thoughts