Anders Sjöman

Kommunikationschef

Anders Sjöman är kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria. Leder redaktionella gruppens arbete, för såväl kunder som eget redaktionellt arbete. Ansvarig utgivare för tidningen Företagshistoria och nyhetsportalen BizStories.se.

08-634 99 23 anders.sjoman@naringslivshistoria.se